Aug 22, 2017 / by EraWeb Solutions / No Comments

ג’ודו ניתן להתחיל בכל גיל, ובכל שלב בחיים.
כמובן שישנה עדיפות להתחיל להתעסק בג’ודו כבר בגיל הילדות. עם השנים הגיל לתחילת חוג הג’ודו ירד משמעותי, היום מתחילים לקבל ילדים כבר החל מגיל 4.
אני כמאמן חושב שזהו גיל מתאים, כל עוד המאמן מתמחה באימון ילדים צעירים. המאמן צריך לדעת לחלק נכון את העבודה שלו על גבי שנים רבות, על מנת לשמר את הילד מגיל 4 לקריירה ספורטיבית מוצלחת.
במהלך הרבה מאוד שנים בהם אני מאמן, פיתחנו שיטת עבודה שמאפשרת לנו קידום מקסימלי של הספורטאי תוך כדי שמירת ספורטאים לאורך שנים.
שלב ראשון – ספורט בריאותי
בשלב זה אנו מקבלים ילדים בגילאי גן ועד כיתה ד’. האימונים מתחילים בפעם בשבוע 45 דק’ (לילדי גן) ובהדרגתיות עולים בכמות ובמשך האימונים (גן חובה עד ג’ – פעמיים בשבוע של 45 דק’)
מטרתנו המרכזי בשלב זה – פיתוח מקסימלי של כל התכונות של הילד תוך כדי חוויה חיובית של אימונים כייפיים, משחקים ופעילות חברתית. כמובן שבשלב הזה לומדים גם כן טכניקות ג’ודו, אבל הדגש הגדול הוא על טכניקות נפילה טובות ונכונות, בטיחות בזמן הנפילה.
שלב שני – ג’ודו תחרותי (מכיתה ד’ ועד ט’)
שלב שלישי – ג’ודו הישגי (מכיתה י עד יב’)
על כל השלבים תוכלו לקורא כאן