Aug 22, 2017 / by EraWeb Solutions / No Comments

אתחיל מזה שבכל ערוצי הטבע ,המלאים בסיפורי התפתחות של סוג כזה או אחר של בעלי חיים, בו גורים מתעסקים רוב הזמן במשחקי קרב אחד עם השני: רודפים, מתנפלים, נושכים ומתגלגלים! כך הם מגלים את יכולתם, משפרים את כוחם ולומדים את ההיררכיה החברתית בניהם. זהו הטבע ואנחנו חלק ממנו.

מה זה ג’ודו? ג’ודו – ענף ספורט אולימפי ששמר עד היום את התרבות והפילוסופיה העתיקה של יפן. דו – משמעותה של המילה זה דרך לימוד, שביל המוביל למטרה . ג’ו – רך, גמיש. זאת אומרת שמשמעותה של מילה ג’ודו – דרך רכה וגמישה. זו אומנות לחימה שבה כמו בחיים היום יומיים שלנו צריכים למצוא דרכים מועילות וגמישות  לניצחון ובמקביל להשתמש בכוח היריב נגד עצמו. זאת האבקות מאוד מורכבת. ג’ודו הוא ענף הספורט האישי המתפתח והמצליח ביותר בישראל.

ילדות – זו תקופה מאוד חשובה בהתפתחות פיזית של האדם, בניה תנועתיות של הגוף ושל אופי האדם. בתקופה זו חובה לדרבן בצורה נכונה ומועילה את ההתפתחות הטבעית , לחזק את המערכת החיסונית ולפתח מודעות של ילדים לפעילות פיזית.

אולי כל אלה הסיבות למה ענף ג’ודו נבחר ביפן, בין כל האומנויות הלחימה היפניות, כחלק ממערכת חינוך בבתי ספר יסודי, ביניים, תיכון ואך אוניברסיטאות.