Aug 22, 2017 / by EraWeb Solutions / No Comments

הורים יקרים, ההיפך הוא הנכון . המשמעת באימונים מאוד נוקשה , אך מאפשרת לילד להוציא את האנרגיה שלו בדרך יעילה מתונה וממוקדת. הילד ילמד, להיות קשוב להוראות המאמן. הוא ילמד לכבד ולשלוט על היצרים הפנימיים שלו. במהלך האימונים הוא ילמד לנווט את האנרגיות שלו למקום חיובי, למקום של עשייה והתקדמות בטכניקות הנלמדות.
כמובן שזה לא יקרה כמו נס, זה לא יקרה באימון אחד. זהו תהליך שלוקח זמן. זמן למאמן ללמוד להכיר את הילד וזמן לילד להכיר את המאמן ואת הגבולות הנדרשות ממנו באימון. הדבר החשוב ביותר בתהליך הזה, זהו הסובלנות שלכם ההורים. יחד אנחנו נוכל ללוות את הילדים שלכם למצויינות.