Aug 22, 2017 / by EraWeb Solutions / No Comments

לא נסתיר, כמו בכל פעילות ספורטיבית, בחוג ספורט , או אפילו במגרש ספורט בית ספרי, אפשר להיפצע. כאשר ילד רץ ומשתולל הוא תמיד חשוף לנפילה לא נכונה וכתוצאה מכך לפציעה.
הדבר הראשון שאנחנו מלמדים בחוג ג’ודו, הוא כיצד ליפול נכון. משום שבענף הג’ודו אנחנו נופלים ומפילים כל הזמן , הנפילה הופכת להיות חלק מהאימונים. רוב הפציעות של הילדים (וגם של הבוגרים ובמיוחד של המבוגרים) נובעת מחוסר ידעה כיצד ליפול נכון. כל אדם רגיל קודם כל מנסה לבלום את הנפילה עם הידיים לכיוון נפילתו, מה שגורם המון פעמיים לשברים בשורשי כף היד, באמות, מרפקים ואפילו כתפיים.
בג’ודו אנחנו מלמדים קודם כל לא להוציא ידיים, ליפול בגלגול – מה שמוריד את הסבירות לקבל מכה ישירה בכל מפרק בגוף .
האם ג’ודו מסוכן?
לא יותר מלתת לילד לרוץ במגרש משחקים, פארק או כל פעילות ספורטיבית אחרת.
וילד שמתאמן בג’ודו, אשר יודע ליפול נכון מגדיל את הביטחון שלו ומקטין את הפציעות.