Jul 18, 2017 / by EraWeb Solutions / No Comments

הפרויקט מנוהל ומסובסד על ידי אגודה ואיגוד הג’ודו בישראל בשיתוף פעולה עם עיריות מקומיות. מטרת הפרויקט – חשיפת הענף והגדלת כמות הפעילים בספורט במדינת ישראל.
הפרויקט מיועד לילדים/ות בכיתות ה’ – ו’. בנוסף לשיעורי ח”ג בבית ספר, ילדים מקבלים במסגרת סיום יום לימודים אימון ג’ודו ללא עלות. הילדים ילמדו ליפול נכון ללא פציעות, כל כך נפוצות בגיל הזה. יחשפו לענף אולימפי מס’ 1 בארץ ברמה בסיסית, יקירו את הספורטאים הבכירים בענף במסגרת האירועים המאורגנים על ידי האגודה ואיגוד הג’ודו בישראל.