Jul 18, 2017 / by EraWeb Solutions / No Comments

פרויקט ממלכתי ומסובסד. מטרת הפרויקט חשיפה וגיוס ילדות לספורט עממי ותחרותי. במועדוננו קיימים קבוצת בנות בלבד, בהדרכת מאמנות מוסמכות! בפרויקט זה אנו חושפים בנות לפעילות הג’ודו, מגייסים אותם לפעילות סדירה באימונים בקבוצות רק לבנות. אנו משתדלים שבכל סניף בו פועל הפרויקט יאמנו נשים. אנו לא חולקים את הדעה שענף ג’ודו הוא ענף אך ורק גברי… ג’ודו יתרום רבות להתפתחות ילדה (בדיוק כמו להתפתחות של ילד),ייתן בסיס רחב של הגנה עצמית,ויפתח אופי ויכולת להתמודד במצבי לחץ.